Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze schrijft voor hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan zodat uw privacy blijft gegarandeerd. Hoe wij dat garanderen vindt u hieronder in deze privacyverklaring beschreven.

De Historische Vereniging 'De Proosdijlanden', kort HVP, verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. De HVP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres

Waarom de HVP gegevens nodig heeft

De HVP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van ons kwartaalblad, De Proosdijkroniek
 • Het toesturen van onze periodieke nieuwsbrief per e-mail
 • Het toesturen van contributienota's en herinneringen
 • Het afhandelen van contributiebetalingen

Hoe lang bewaart HVP de gegevens

De HVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap van de HVP worden uw persoonsgegevens na 1 jaar verwijderd.

Delen met anderen

De HVP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de HVP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De HVP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons postadres, of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar het secretariaat 0297-256660. De HVP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De HVP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de HVP, www.proosdijlanden.nl, maakt geen gebruik van een beveiligde verbinding omdat geen persoonsgegevens via onze website worden gebruikt en/of doorgegeven.

Vragen en klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de HVP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de HVP op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De HVP is als volgt te bereiken:

Historische Vereniging 'De Proosdijlanden'
Croonstadtlaan 4A
3641 AL  Mijdrecht