DE CHRISTELIJKE NATIONALE SCHOOL IN WAVERVEEN

Cover Waverveen schoolDe Historische Vereniging De Proosdijlanden bestaat in 2024 veertig jaar. Dit wordt gevierd met een bijzonder feestdag op 1 september en met een reeks filmmiddagen in Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude. Maar er is meer. Leden van De Proosdijlanden ontvangen bij het maartnummer van De Proosdijkroniek een extra bijlage. In een speciale uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties vertelt Arie Bloed in grote lijnen het verhaal over de totstandkoming van de christelijke lagere school in Waverveen. We volgen de ontwikkelingen vanaf circa 1918 tot eind vorige eeuw, vooral aan de hand van de notulen van het schoolbestuur.

Arie Bloed biedt een duidelijk beeld over alles wat rond het ontstaan en de groei van de school gebeurd is. Van de bouw, de inrichting, het personeel en het schoolbestuur tot de gevolgen voor de openbare school van het dorp en de sociale functie die de school en het schoolgebouw hadden. De crisisjaren en de periode van de Tweede Wereldoorlog, met de rol van de gerespecteerde meesters Berkelaar en Van Dasler, krijgen speciale aandacht.

Dr. Arie Bloed is een geboren en getogen Wavervener die na zijn academische opleiding tot jurist en historicus in Utrecht internationaal werkzaam is geweest op het gebied van internationale veiligheid en mensenrechten (OVSE, VN, EU e.a.). Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van de Ronde Venen. Ook deze SPP-publicatie is weer rijk geïllustreerd met authentieke beelden en fraai vormgegeven door Jaco Kroon (Pijl14). Het boekje is in beperkte oplage ook voor niet leden te koop, ook in enkele boekwinkels.

Proosdijkroniek maart 2024cover PK mrt24

Het maartnummer van de Proosdijkroniek staat boordevol regionaal historische verhalen, aangevuld met vele tientallen foto’s, kaarten en prenten. Zoals gebruikelijk een fraai vormgegeven geheel.

De Historische Vereniging De Proosdijlanden werd ingeschakeld om de geschiedenis van het Mijdrechtse familiebedrijf Walraven te beschrijven. Archiefonderzoek om de start van het bedrijf te achterhalen had een verrassende uitkomst. Chris Woerden beschrijft deze historie. “De stem van het volk” is een tentoonstelling in het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. Voorbeelden uit de expositie over Abcoude, Wilnis en Mijdrecht krijgen in de Proosdijkroniek volop aandacht. Hans van Zwieten geeft een inkijkje in het door hem te publiceren familieboek over zijn tak van de Vinkeveense Van Zwietens en de historische achtergronden van deze familie.

Uitneembare fietsroute
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van De Proosdijlanden bevat de maarteditie van het kwartaalblad ook een uitneembare fietsroute ‘Oude wegen, oude verhalen’, met interessante weetjes over onze nabije omgeving.
Diverse foto’s van het vroegere Driehuis rond de winkel van Th. Cordes, bijeen gebracht door Nico van Kreuningen en prachtige, nostalgische beelden van Abcoude rond het Kerkplein en de Klapbrug, uit de collectie van Ton Pepping, illustreren de rijke geschiedenis van onze dorpen.
Een genealogisch verhaal over de Wilnisse dominee Dirk Copijn neemt ons mee naar de eeuwwisseling rond 1800 alsook naar Saramacca in Suriname. Bob Berkemeijer raadpleegde de notulen van het ziekenhuisfonds “Helpt Elkander”. Zijn verslag is flink aangevuld met prachtige foto’s van oud Uithoorn. Het verhaal achter de Bleijensteinse duiten vertelt Joris Drubbel, die zijn vondsten uit onze regio met enkele eigen foto’s aan de lezers presenteert.
Dit alles aangevuld met enkele reacties van lezers over hondenkarren en de Nessersluis, alsook een vooruitblik naar de viering het veertigjarig jubileum maken het geheel compleet.

De leden van de vereniging ontvangen bij het maartnummer tevens een speciale uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties. Arie Bloed vertelt het verhaal over de totstandkoming van de christelijke lagere school in Waverveen. Hij volgt hierin de ontwikkelingen vanaf circa 1918 tot eind vorige eeuw, vooral aan de hand van de notulen van het schoolbestuur.

Nostalgische filmmiddagen Wilnis

In het kader van het veertigjarig bestaan organiseren we de komende maanden een reeks van nostalgische filmmiddagen. Met medewerking van de organisatoren van de nostalgische films over Vinkeveen is door de beheerders van onze beeldbank een schat aan filmfragmenten over Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude verzameld.

2 en 9 maart in WilnisPresenteert kl
Op de zaterdagmiddagen 2 en 9 maart bieden we een voorstelling van de films over het vroegere Wilnis in het Oude Parochiehuis tegenover de Driehuiskerk, Bozenhoven 152. De voorstellingen beginnen om 13.30 uur.
De eerste middag 2 maart was al binnen enkele dagen uitverkocht; vandaar de tweede sessie op 9 maart.
Kaarten zijn à € 4,- te koop bij Jumbo Wilnis aan de Molmlaan en bij Rijwielhandel Smit, Dorpsstraat 4 te Wilnis. De kaarten geven recht op toegang en een kopje koffie of thee.

Parochiehuis klWilnis vroeger
De filmfragmenten over Wilnis betreffen onder meer de periode 1936 tot 1939, met originele muziek en begeleidend commentaar van Jan Bluemink sr. Tevens sfeerbeelden uit 1953, destijds gefilmd in opdracht van zangvereniging Con Amore en ten slotte beelden uit 1959. Het totale programma beslaat inclusief een pauze ruim twee uur.
Een voorproefje van de films kunt u hier bekijken.

 Andere dorpen
De filmmiddagen in de andere dorpen staan gepland voor 6 april (De Rank in Mijdrecht), 18 mei (Feesttent Vinkefest, Vinkeveen) en 1 juni (Dorpskerk Abcoude). Nader bericht over deze voorstellingen volgt.

Over hondenkarren, burgemeesters en sluizen

Het decembernummer van onze Proosdijkroniek staat weer boordevol Rondeveense dorpsverhalen. Een gemotiveerde groep schrijvers biedt het lezerspubliek een grote variatie aan nostalgische verhalen.

In deze editie krijgen de diverse sluizen aan de Ringvaart van de Ronde Venen een heldere toelichting, door de archivarissen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Karin Kuilboer en Annemieke de Boer. Chris Woerden beschrijft de activiteiten van vroegere kaashandelaren en Marjolein Stappers vertelt over de oorsprong van onze kerstornamenten. Suzanne Lekkerkerker geeft vanuit het RHC Breukelen een archiefbijdrage over een aantal markante burgemeesters van onze dorpen.

Hondenkar Abcoude Stationsstraat

De publicatie ‘Bezet en Verzet’, die de leden van de vereniging als bijlage ontvingen bij het septembernummer, leverden een reeks van reacties op. Rita van Beek-Bakker vertelt haar oorlogsherinneringen en ook Gros Tijsseling liet Piet van Buul zijn ervaringen uit de oorlogstijd optekenen, naast zijn vertellingen over het ouderlijk bedrijf aan de Padmosweg.
De Breukeleveense Klaas Bakker beschrijft een tragisch ongeval op de vijfde plas en het verhaal van de schippersdochter Heintje Meijers. Ton Pepping leverde weer klassieke beelden aan van Abcoude uit begin twintigste eeuw, terwijl Arie Bloed een artikel schreef over hondenkarren en Peter van Golen licht het stamboomonderzoek van de Rondeveense turfmakers toe.

Dit alles, aangevuld met actuele berichtgeving over de muziektent in Vinkeveen, het veertigjarig bestaan van de historische vereniging in 2024 en de laatste bestuursmutaties, levert wederom een aantrekkelijk historisch magazine, dat garant staat voor veel leesplezier en door de vele foto’s ook aanleiding tot nostalgisch terugdenken aan hoe het ooit was.

 

Burgemeester liep klappen op

Cover PK sep23De Proosdijkroniek van september is dankzij onze schrijversgroep weer rijk gevuld met regionaal historische verhalen en foto’s. Zo schrijft Arie Bloed over het kermisoproer in Vinkeveen, waarbij toenmalig burgemeester Baron van Utenhove flinke klappen opliep. Piet van Buul was in gesprek met Piet Breewel. Onder de titel “We vervoeren goederen tot ver in Europa” belichten we de geschiedenis van het transportbedrijf.

Chris Woerden vertelt over de Uithoornse herensociëteit ‘Ons Genoegen’. Het Agterbosmysterie van Ab Visser krijgt zijn ontknoping en Joris Drubbel vertelt over gevonden ‘Donderkoppen’, explosief speelgoed. “Demmerik volledig gestremd” neemt ons mee naar de feestweken in Vinkeveen. Ton Pepping leverde een reeks beelden van de Hoogstraat in Abcoude en Nico van Kreuningen beschrijft foto’s van oud Mijdrecht. Dick Koeleman geeft een toelichting over het ontginningsproces van de Ronde Venen. Dit alles weer aangevuld met vele tientallen historische beelden uit onze regio en een puike september editie wordt geboden.